Cờ ảnh và biểu ngữ

Sản phẩm gồm hai mặt cờ hoặc một mặt cờ; nhưng phổ biến là hai mặt cờ: Mặt trước thêu, in ấn hoặc đặt tượng gỗ - các biểu tượng của hội thánh gồm có: Thánh quan thầy, Thánh Thể, Lòng chúa Thương Xót, ... Mặt sau thêu biểu tượng của giáo xứ hoặc đoàn hội. Chất liệu làm sản phẩm đa dạng, phong phú, và hầu hết là thêu tay truyền thống. Có ren vàng viền các cạnh của cờ. Sản phẩm có thêm cột trụ bằng gỗ hoặc kim loại. Kích thước tiêu chuẩn cho cờ ảnh thường là 170 x 100

Tất cả có 4 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp

Cờ ảnh đức mẹ hằng cứu giúp

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Cờ ảnh Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Cờ ảnh Đức Mẹ

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Cờ ảnh Lòng chúa thương xót

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn