Khăn bàn thánh

Khăn bàn lễ (khăn bàn thánh) sử dụng vải trắng chống ố bẩn. Chân khăn bàn lễ có thêu biểu tượng. Sản phẩm có sẫn và làm theo kích thước bàn.

Tất cả có 0 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp