Lễ phục công giáo

Những sản phẩm của chúng tôi thiết kế theo mùa phụng vụ. Mong muốn được gửi đến các Giám mục, Linh mục những chất liệu vải đẹp và tốt nhất bằng những kỹ thuật thêu hiện đại cũng như truyền thống. Những thiết kế của chúng tôi quan tâm vào những chi tiết nhỏ nhất của thiết kế. Để làm tôn lên vẻ trang nghiêm và ý nghĩ của từng sản phẩm. Các sản phẩm được kể đến gồm có: Áo lễ , Áo chầu, Áo Abla, ....

Tất cả có 18 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp

Mẫu thiết kế 17

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 16

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 15

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 14

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 13

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Áo Alba

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 12

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 11

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 10

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 09

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 08

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn

Mẫu thiết kế 07

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn