Áo Alba

Sản phẩm được các thừa các viên mặc trong khi cử hành thánh lễ. Áo Alba được thiết kế bằng vải trắng dài từ cổ đến mắc cá chân. Tay áo và chân áo có trang trí hóa văn, biểu tượng. Đối với "Phó tế" khi áo Abla sẽ đeo thêm dây Các phép (day Stola)

Tất cả có 1 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp

Áo Alba

Liên hệ: 0945 261 061

Có sẵn