Dây Stola

Dây Stola dành cho Giám mục, Linh mục và Phó tế sử dụng khi thực hiện các phép bí tích. Dây stola được thiết kế với nhiều mẫu và chất liệu vải khác nhau.

Tất cả có 0 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp